Laser video walls

Nâng cấp lên videowall RGB Laser

Nâng cấp lên video wall RGB Laser: Nâng cấp đầu tư video wall hiện tại của bạn với độ sáng, gam màu được cải ...

RGB Laser ODLSF-721

Liên hệ

RGB Laser ODLSF-721

RGB laser ODLSF-721 Video wall chiêu sau Laser với 3D và bảo trì mặt trước RGB Laser ODLSF của Barco mang 3D đến các video ...

RGB laser ODLS-721

Liên hệ

RGB laser ODLS-721

RGB laser ODLS-721 Video wall chiếu sau laser với 3D Barco's RGB Laser ODLS mang 3D đến các video wall. Được trang bị công nghệ laser RG ...

RGB laser ODLF-721

Liên hệ

RGB laser ODLF-721

RGB laser ODLF-721 Video wall chiếu sau laser 24/7 cho phòng điều khiển với bảo trì mặt trước Được trang bị công nghệ laser ...

Flagship laser ODFL-721

  Được phát triển dựa vào công nghệ laser RGB độc quyền bởi Barco, màn hiển thị chiếu sau Laser của Barco cho người ...

Flagship laser ODL-721

Được phát triển dựa vào công nghệ laser RGB độc quyền bởi Barco, màn hiển thị chiếu sau Laser của Barco cho người sử dụng ...

Đối Tác