Tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ
port8

Màn hình Coronis Uniti tại ProMedica Breast Care, Mỹ

ProMedica rất coi trọng trách nhiệm của mình đối với mục tiêu này và đã áp dụng các công nghệ hình ảnh tốt nhất để tăng cường tính chắc chắn chẩn đoán ở giai đoạn sớm nhất của việc phát hiện bằng cách mua lại hệ thống hiển thị Barco Coronis Uniti ™.

Xem thêm
port8

Coronis Uniti giúp Cabinet Goumot cải thiện khả năng phát hiện ung thư vú

Với hệ thống hiển thị Coronis Uniti® mới của Barco, các bệnh nhân tại Cabinet Goumot et Associés, Paris có thể phát hiện bệnh ung thư vú một cách sớm nhất.

Xem thêm
port8

Bệnh viện Thành phố Chiba Kaihin và giải pháp chuẩn đoán hình ảnh của Barco

Biết được vị trí dẫn đầu của Barco trong lĩnh vực cung cấp màn hình chuẩn đoán y khoa, Chiba Kaihin đã quyết định trang bị toàn diện với các thiết bị của Barco, và vào tháng 5/2016 Chiba Kaihin đã đặt đơn hàng gồm ít nhất 134 hệ thống hiển thị chuẩn đoán Barco.

Xem thêm
port8

Bệnh viện SEHA đưa việc đọc chuẩn đoán hình ảnh lên trình độ mới với Coronis Uniti

Theo các tiêu chuẩn chăm sóc cao, các bệnh viện SEHA đã tăng đáng kể hình ảnh chẩn đoán vào năm 2015 bằng cách nâng cấp lên màn hình chuẩn đoán y tế Coronis Uniti® hàng đầu và một loạt các hệ thống hiển thị Coronis Fusion 6MP mới nhất của Barco.

Xem thêm
port8

Giải pháp thực hành Henry Schein

Như một người ủng hộ các hoạt động từ thiện cho những người không nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên thế giới, Barco đã hăng hái quyên tặng gần 1 tá màn hình Eonis cho trung tâm thực hành Henry Schein tại thành phố American Fork, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

Xem thêm