Dịch vụ cho thuê

Cetech cung cấp dịch vụ cho thuê các sản phẩm hiển thị chuyên dụng như Màn hình ghép, 3D Mapping, Màn hình LED, Màn hình tương tác, Màn hình chuyên dụng Digital Signage, Máy chiếu… cho các sự kiện chuyên nghiệp