Đối tác

Samsung

Lĩnh vực Màn hình
Vị trí Hàn Quốc
Thế mạnh Điện Tử Tiêu Dùng
Mô hình

Sản phẩm

Samsung đặt ra một hệ thống giá trị chuẩn mực cho con người và sản phẩm công nghệ, góp phần xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúng tôi tin rằng định hướng phát triển bền vững tại Samsung tạo nên các giá trị to lớn cho con người, xã hội và môi trường, bên cạnh các đóng góp hữu hình cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Thông qua việc giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính và phi tài chính, Samsung không ngừng tối ưu các tác động tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất từ những thương hiệu hàng đầu thế giới

CETECH
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon