GIẤY PHÉP ĐĂNG KÍ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CETECH:

NGÀY CẤP: Ngày 03.02.2016

NƠI CẤP: Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội