BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH GHÉP QUA MẠNG TRANSFORM NDN-211 PRO

Liên hệ

Barco Transform NDN-211 Pro là bộ điều khiển màn hình ghép, xử lý tín hiệu hình ảnh qua mạng mạnh mẽ dựa trên PC. Nó được sử dụng trong môi trường trực quan hóa được nối mạng của hệ thống TransForm N và có thể hiển thị các luồng được mã hóa đến từ mạng Gbit Ethernet / IP. H-264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, V2D và ProServer… Hơn nữa, bộ điều khiển màn hình cũng có một card đồ họa cao cấp để thực hiện các hoạt động kết xuất theo yêu cầu của các máy khách quản lý TransForm N trong mạng.

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon