Bộ điều khiển trình chiếu Barco ImagePRO-4K

Liên hệ

Chia tỷ lệ, chuyển đổi và chuyển đổi hình ảnh theo cách các chương trình được tạo ra trong thế giới 4K

  • Độ phân giải cao nhất (4K 60p)
  • Hiệu suất màu tốt nhất (lấy mẫu 4: 4: 4, màu 10-bit).
  • Độ trễ thấp nhất cho bộ chia tỷ lệ của lớp này (1 khung, lũy tiến)
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon