Bộ truy cập từ xa DRACO SIRA CON

Liên hệ

Cung cấp khả năng truy cập từ xa, thời gian thực, vào ma trận Draco tera KVM qua mạng LAN, CAN hoặc WAN. Người dùng từ xa truy cập ma trận bằng trình duyệt HTML5.0, phần mềm máy khách hoặc Trạm người dùng SIRA.

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon