Bộ điều khiển màn hình ghép Barco TransForm NDN-220 Pro

Liên hệ

Barco’s TransForm N Networked Display Node là bộ xử lý đồ họa nối mạng mạnh mẽ dựa trên PC. Nó được sử dụng trong môi trường trực quan hóa được nối mạng của hệ thống TransForm N và có thể hiển thị các luồng được mã hóa đến từ mạng Gbit Ethernet / IP. H-264, V2D và ProServer chỉ đại diện cho phần đầu của danh sách dài các codec và định dạng phát trực tuyến được hỗ trợ. Hơn nữa, bộ điều khiển màn hình cũng có một card đồ họa cao cấp để thực hiện các hoạt động kết xuất theo yêu cầu của các máy khách quản lý TransForm N trong mạng.

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon