vx 2

Liên hệ

Vx 2 là cỗ máy có khả năng mở rộng mới dành cho dòng sản phẩm chuyên nghiệp của chúng tôi. Được xây dựng trên khung vx 4 dẫn đầu ngành, vx 2 cho phép bạn tự do xây dựng năng lực kỹ thuật tùy thuộc vào hoạt động sản xuất của bạn.

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon