BARCO WECONNECT ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI TẠI ĐẠI HỌC RADBOUD

“Các sinh viên rất hài lòng với cách dạy và học mới này”. Sjors, Trợ lý giáo sư quản lý chiến lược và CSR cho biết

Đại học Radboud quyết tâm cung cấp cho sinh viên của mình các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất thông qua việc kết hợp các cách tiếp cận sáng tạo để tận dụng tối đa kinh nghiệm học tập. Do đó, trường đại học đã đầu tư vào 2 phòng học nơi sinh viên có thể tự do trao đổi, tương tác với nhau nhiều hơn, không chỉ giữa sinh viên mà còn với cả giáo viên của họ. Với các khả năng tương tác như bỏ phiếu hoặc hỏi đáp được cung cấp bởi công nghệ Barco weConnect, phương pháp giáo dục một chiều truyền thống đã được biến thành một trải nghiệm phối hợp toàn diện và thực sự sáng tạo. Nó cung câp một phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới, giống như các hoạt động tương tác huấn luyện hơn là giảng bài đơn thuần.

BARCO WECONNECT định hình tương lai tại đại học RADBOUD
BARCO WECONNECT định hình tương lai tại đại học RADBOUD

Hợp tác

Đại học Radboud gần đây đã đầu tư vào phương pháp tiếp cận mới để học hỏi kinh nghiệm với hai phòng cộng tác mới. Các phòng cho phép giáo viên cho phép học sinh làm việc theo nhóm, chia sẻ ý tưởng và với toàn bộ lớp và làm việc trực tiếp với giáo viên bằng công nghệ Barco weConnect.

Trong lĩnh vực chuyên môn của tôi, sinh viên cần học hỏi bằng cách tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp.” Giảng viên Chiến lược doanh nghiệp, Sjors Witjes cho biết. Họ cần phải cộng tác, thảo luận và làm việc với nhau.

Nhờ thiết lập trong các phòng mang tính cộng tác cao, sinh viên có thể thực sự làm việc trong cùng các nhóm nhỏ hơn để có thể suy nghĩ phản xạ và học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, phương pháp hợp tác này sẽ củng cố sự sáng tạo của sinh viên với các đề xuất, ý tưởng từ ​​các nhóm khác.

Chất lượng

Chính sự công nhận về chất lượng và tính linh hoạt của giải pháp giáo dục mới đã khiến Đại học Radboud chọn giải pháp phòng cộng tác Barco weConnect.

Chúng tôi đã được xem một vài buổi thuyết trình, ông René Hagels, Trưởng bộ phận Hỗ trợ cho biết. Giải pháp Barco weConnect đã mở ra những khả năng mới trong học tập và trải nghiệm. Chúng tôi có thể phát triển hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục, phương pháp giảng dạy cũng như cách chúng tôi tương tác với nhau.

Chính sự linh hoạt và thân thiện với người dùng của giải pháp SaaS đã thuyết phục Đại học Radboud rằng Barco là lựa chọn phù hợp nhất để thực hiện.

Công nghệ trong các phòng tương tác này phù hợp hoàn hảo với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có và hoàn toàn cho phép giáo viên và học sinh sử dụng chính các thiết bị của họ trong khuôn viên trường của chúng tôi. Tính linh hoạt này đưa các thiết bị di động là một phần vốn có vào trong cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Các khả năng mới.

Sinh viên sẽ không chỉ sử dụng các phòng cộng tác cho mục đích giảng dạy và bài giảng. René Hagels đã nhìn thấy những cơ hội khác.

Các phòng cũng được sử dụng cho các phiên họp và cuộc họp trao đổi giải pháp. Với một nhóm sinh viên trong một không gian, làm việc cùng nhau, nhưng vẫn riêng biệt. Ngay cả những bài giảng bên ngoài, họ cũng sẽ học cách cộng tác nhờ vào khả năng tương tác mới của những căn phòng này.

“Hoàn toàn tích hợp cho rất nhiều thiết bị cá nhân trong lớp học. Giao diện người dùng trực quan và rõ rang, tính năng tương tác cho giáo viên và học sinh dễ dàng kết hợp với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có. Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp giáo dục mới, hãy ghé thăm một phòng cộng tác và đắm mình trong đó.” Ông Sjors, Trợ lý giáo sư quản lý chiến lược và CSRs cho biết.

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon