Phần mềm Barco CTRL

Liên hệ

Nền tảng phần mềm để phân phối dữ liệu phòng điều khiển

Dễ dàng cài đặt
Hệ thống có thể mở rộng phát triển theo nhu cầu của bạn
Được thiết kế để sử dụng an toàn
Một giải pháp cho màn hình ghép và phòng điều khiển

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon